Copyrights

De Etiquette Podcast is een format van Jurre Lam, Lizzy Stilma en Wessel Paans. Op dit format, de naam, het logo, 
de podcastafleveringen (inclusief specials) en gerelateerde publicaties berust auteursrecht en copyright. 

Wat dit precies inhoudt en of het mogelijk is om content te gebruiken/verspreiden wordt hieronder uitgelegd.

Vragen over copyrights

Wat betekent het symbool (©) in de footer van deze website?

Dit symbool betekent dat de content (podcasts, nieuwsberichten, grafische ontwerpen etc.) op de website van De Etiquette Podcast auteursrecht en -bescherming bevat. Kort gezegd: de inhoud van de website en podcast (afleveringen, inclusief specials) van De Etiquette Podcast bevat copyrights. 

Wat is copyright of auteursrecht?

Copyright is een ander woord voor auteursrecht. Op alle artikelen (bijvoorbeeld de nieuwsberichten en bijschriften bij podcastafleveringen) en publicaties (o.a. de afleveringen en de grafische content op website, podcastplatformen en social media) rust auteursrecht. Dat wil zeggen dat de makers, producers en bedenkers van De Etiquette Podcast of een mogelijke geïnterviewde uitsluitend recht heeft om deze publicaties openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Mag ik publicaties, zoals afleveringen en nieuwsberichten, herpubliceren?

U mag een artikel, podcastaflevering, nieuwsbericht of andere publicatie van deze website of de social media van De Etiquette Podcast niet zomaar kopiëren en ter beschikking stellen aan het publiek op bijvoorbeeld een andere website, een intranet of in een nieuwsbrief, boek, presentatie, radio- of televisie-uitzending. Het overnemen van een volledig artikel, volledige podcastaflevering of andere publicatie van deze website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. 

Dit mag ook niet als De Etiquette Podcast of de voor- en/of achternaam van de auteur, maker, producer, gast of (co-) host als bron genoemd wordt. Datzelfde geldt voor de APA-normen, deze zijn alleen genoeg als er van tevoren schriftelijke toestemming is gegeven door de auteur, maker, producer, gast of (co-) host van De Etiquette Podcast. 

Mag ik afbeeldingen, logo's of grafische ontwerpen herpubliceren?

U mag een afbeelding, logo of grafisch ontwerp van deze website of de social media van De Etiquette Podcast niet zomaar kopiëren en ter beschikking stellen aan het publiek op bijvoorbeeld een andere website, een intranet of in een nieuwsbrief, boek, presentatie, radio- of televisie-uitzending. Het overnemen van een volledig artikel, volledige podcastaflevering of andere publicatie van deze website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. 

Dit mag ook niet als De Etiquette Podcast of de voor- en/of achternaam van de fotograaf, grafisch ontwerper of maker als bron genoemd wordt. Datzelfde geldt voor de APA-normen, deze zijn alleen genoeg als er van tevoren schriftelijke toestemming is gegeven door de fotograaf, grafisch ontwerper of maker van De Etiquette Podcast. 

Mag ik citeren of een publicatie gedeeltelijk overnemen?

U mag altijd een artikel, nieuwsbericht of andere geschreven publicatie citeren, mits u de APA-normen volgt. Maar wat houdt citeren precies in? Citeren betekent dat u van De Etiquette Podcast een tekstfragment (uit bijvoorbeeld een artikel of nieuwsbericht) van maximaal 50 woorden mag overnemen, zolang u daarbij linkt naar het de originele pagina op deze website en de titel en originele (publicatie-) datum noemt.

Podcast

Wat betreft podcastafleveringen (inclusief specials) van De Etiquette Podcast gelden andere normen. Ook hierbij mag u een gedeelte ‘citeren’. Dit citeren betekent dat u een geluidsfragment van maximaal 30 seconden mag gebruiken, zolang u daarbij linkt naar de originele afleveringspagina op deze website en de titel (inclusief seizoens- en afleveringsnummer) en de originele (publicatie-) datum noemt. 

Het is ook mogelijk om een geluidsfragment te transcriberen. Voor deze vorm van citeren gelden dezelfde richtlijnen als voor het citeren van geschreven publicaties, zolang u daarbij ook linkt naar de originele afleveringspagina op deze website en de titel (inclusief seizoens- en afleveringsnummer) en de originele (publicatie-) datum noemt. 

Mag ik linken naar een publicatie van De Etiquette Podcast?

Ja, dat mag, graag zelfs! U mag tot 70 woorden vrij citeren, maar zorg bij plaatsing wel voor het toevoegen van bronvermelding volgens de APA-normen en eerder genoemde gegevens (zie vorige vraag). 

Mag ik (geschreven) publicaties printen/kopiëren?

Ja, maar uitsluitend voor eigen gebruik door particulieren. Daarnaast is het mogelijk om publicaties te gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Echter geldt voor deze vorm wel andere regels. Ten alle tijde mag een publicatie niet publiekelijk ter beschikking gesteld worden zonder schriftelijke toestemming van de beheerder, auteur, maker, producer, (grafisch) ontwerper of (co-) host. 

Welke URL kan ik gebruiken als ik een deeplink naar de bron wil plaatsen?

Een deeplink is de exacte link naar het desbetreffende artikel/nieuwsbericht, de desbetreffende podcastaflevering (inclusief specials)/grafische publicatie van onze website, social media kanalen en podcastplatformen waar onze podcast op te beluisteren is. Deze linkt dus daadwerkelijk door naar de content zelf en niet naar de homepagina van deze website. U kopieert de link boven in de adresbalk, wanneer u op de pagina bent die u wilt gebruiken/citeren. 

Wisselen de URL's na verloop van tijd of zijn ze permanent?

De URL’s zijn altijd permanent, tenzij de website verandert is. Als dit in een dergelijk bijzonder geval zo blijkt te zijn, kunt u contact opnemen via deze pagina (vermeldt in het onderwerp kort en bondig het probleem). 

Mogelijke, andere redenen zijn dan: de pagina, het bericht of de titel van het bericht of pagina is verwijderd of gewijzigd, waardoor het mogelijk is dat de link gewijzigd of veranderd is. Wanneer dit laatst het geval is, accepteert De Etiquette Podcast deze reden en kan de auteur, maker, producer, (grafisch) ontwerper of (co-) host u niet aansprakelijk stellen voor het ongeoorloofd overnemen van een publicatie. 

Mag ik de RSS-feeds gebruiken?

Er bestaan twee verschillende RSS-feeds bij De Etiquette Podcast. Hieronder wordt uitgelegd hoe en of u de feed mag gebruiken. 

RSS-feed website

De RSS-feed van onze website mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Een RSS-feed heeft namelijk altijd een link naar de bron. Commercieel hergebruik, bijvoorbeeld door middel van aggregeren is niet toegestaan. 

RSS-feed podcast

Leuk dat je onze RSS-feed van de podcast wilt gebruiken! Momenteel zijn we al op verschillende platformen te beluisteren, maar het is altijd leuk om daar een platform aan toe te voegen. Het is dus mogelijk om onze RSS-feed te gebruiken, maar we willen er graag wel bericht over krijgen. Wijzelf zijn ook altijd bezig om onze podcast op nieuwe platformen beschikbaar te maken, wat betekent dat het mogelijk is dat we al zogenaamde lijntjes uit hebben staan. We willen daarom graag bericht krijgen via deze pagina. 

Mag ik een filmpje/video gebruiken voor herpublicatie?

Voor filmpjes/video’s geldt exact hetzelfde als voor stilstaand beeld. U mag deze gebruiken voor herpublicatie, mits u hiervoor om schriftelijke toestemming vraagt. 

Vragen over schriftelijke toestemming

Waarom heb ik toestemming nodig om publicatie te gebruiken?

Content heeft waarde. De (geschreven) verhalen kunnen gedeeltelijk privé zijn of op een andere manier persoonlijk. Het in stand houden van dit platform en het publiceren van bijvoorbeeld podcastafleveringen en nieuwsberichten kost daarnaast ook geld. 

Zijn er ook publicaties waarbij geen schriftelijke toestemming nodig is?

In sommige gevallen is dat inderdaad het geval. De producer(s)/maker(s)/host(s)/ontwerper(s) geeft/geven, wellicht in kleine letters, dan aan dat de publicatie bijvoorbeeld zonder schriftelijke toestemming gedeeld, gekopieerd of verspreid mag worden.

Uiteraard gelden hierbij wel copyrightregels, in dit geval verwijzen we je naar de regels over citeren. Er is echter 1 wijziging in dit geval: er geldt geen beperking op het aantal woorden of bijvoorbeeld seconden (bijvoorbeeld bij een fragment), tenzij dit expliciet vermeldt wordt bij de toestemming voor herpublicatie. 

Twijfel je of je de copyrights juist navolgt? Uiteraard is het dan altijd mogelijk om alsnog contact op te nemen. Dat is mogelijk via de wegen die bij de volgende vraag vermeldt worden. 

Hoe kan ik schriftelijke toestemming vragen?

Eén van de mogelijkheden om te zorgen dat u de regels rondom auteursrecht niet schendt, is het vragen van eenmalige schriftelijke toestemming om het gehele artikel/nieuwsbericht of de gehele podcastaflevering (inclusief specials)/grafische ontwerp te gebruiken. Bijna altijd zijn hier kosten aan verbonden. Toestemming vraagt u via deze pagina of mail naar copyrights@etiquettepodcast.nl

Vragen over copyrights van onze eigen publicaties

Zijn alle publicaties van De Etiquette Podcast copyrightfree?

Allereerst definiëren we de term copyrightfree: dit houdt in dat er alles is gedaan om de eigenaar van een publicatie om toestemming te vragen of dat de toestemming is gegeven om een publicatie te mogen gebruiken. Wellicht is het nog steeds een beetje onduidelijk, maar het korte antwoord op de vraag is JA!

Concreet: het muziekfragment dat elke aflevering (sommige specials hebben een afwijkend muziekfragment) is copyrightfree en vrij te gebruiken. Dat betekent dat De Etiquette Podcast hiervoor toestemming heeft om deze vrij te gebruiken en daarom niet verplicht is om de maker of, in dit geval, componist te noemen. 
Datzelfde geldt voor de illustraties op deze website en op onze social media. We maken alleen gebruik van copyrightfree content of hebben toestemming van de maker/(grafische) ontwerper. 

Voor alle andere content, zoals foto’s en de podcastafleveringen, geldt dat De Etiquette Podcast volledig eigenaar is van deze content of dat (in het geval van bijvoorbeeld foto’s) we een extern persoon hebben ingehuurd en daardoor toestemming hebben voor vrij en oneindig gebruik. Daardoor zijn we automatisch volledig eigenaar van deze content. 

Wie is de eigenaar van het format van De Etiqutte Podcast?

Het format van De Etiquette Podcast is bedacht en gecreëerd door Jurre Lam, Lizzy Stilma en Wessel Paans. Zij zijn daardoor automatisch eigenaar van dit format. Daarnaast zijn zij tevens de producers, makers en (co-) hosts van deze podcast. Verder is deze website en de bijbehorende (grafische) content zoals de nieuwsberichten en logo’s ook eigendom van Jurre, Lizzy en Wessel. 

Vragen over adverteren en partnerships

Wat zijn de mogelijkheden van adverteren en partnerships?

De Etiquette Podcast staat open voor adverteerders en partners. Er zijn verschillende manieren om te adverteren of een partnership aan te gaan. We leggen graag uit wat er mogelijk is. Voor vragen, mail naar partnership@etiquettepodcast.nl of maak gebruik van het contactformulier en vermeldt a.u.b. in het onderwerp dat uw bericht over partnership en advertorials gaat. 

Gelden er ook copyrights op deze content?

Ja, voor content dat ontstaan is binnen een partnership of dat het eticket advertorial draagt, geldt hetzelfde als voor andere publicaties (zie uitleg in eerdere vragen hierboven). Daarnaast is het ook verplicht om tevens contact op te nemen met de partner waarmee De Etiquette Podcast de content gecreëerd heeft. 

Overige vragen

Nader contact nodig vanwege de content/inhoud of deze copyrights? Stuur dan een mailtje naar copyrights@etiquettepodcast.nl of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina. 

Bij voorbaat dank!
Jurre, Lizzy & Wessel

Dit is versie 1.2 van deze copyrightpagina. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 14 december 2020.